Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019

Gösterim: 1787

Müdür Mesajı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ESAM); 

1. Ulusal ve uluslararası alanlarda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, ve hukuki nitelikli bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikimi oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamak, 

2. Faaliyet alanına ilişkin bilgi birikimini, ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve buna yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli/süresiz yayınlar yapmak,

amacıyla kurulmuştur. 

Merkezimiz kurulduğu günden itibaren, gerek kurulu bulunduğu Bandırma ve çevresi, gerekse ulusal ve uluslararası coğrafyaya ilişkin faaliyet alanına giren konularda bilimsel nitelikli toplantılar düzenlemek, ürettiği ve üreteceği yayınlarla ilgili kişi ve kurumlara bilgi birikimini aktarmak üzere faaliyette bulunmaktadır. 

Bölge, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelere ışık tutabilecek, yaşanan sorunlara pozitif bir bakış açısıyla çözüm ve politika önerileri geliştirmek en büyük idealimizdir. Bu idealimiz doğrultusunda faaliyet gösterirken, bize her tür desteği sunan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR'E şükranlarımı sunarım. 

Yapacağımız başarılı etkinlik ve faaliyetlerle bölge ve ülkemize faydalı hizmetler sunabilmek ve katkı sağlamak için, ben ve tüm personelimiz var gücümüzle çalışacağız. 

Saygılarımla...

 

Doç. Dr. Ahmet AYDIN 

BANÜ-ESAM Müdürü